• ULUSLARARASI YAYINLAR

A1   Önerci M, Ergin NT: Oropharyngealer Milzbrand. Laryngo-Rhino-Otologie

       72(7),  350-351, 1993

A2  Önerci M,  Ergin NT: Aneurysmatische Knochenzyste des Unterkiefers.

       Laryngo-Rhino-Otologie  75(5), 1-3, 1996

A3  Gürsel B, Sennaroğlu L, Ergin T: Das Primäre Cholesteatom der

       Felsenbeinspitze.   Laryngo-Rhino-Otologie  75(9),551-55, 1996

A4  Ergin NT, Koç C, Demirhan B, Dal T: Tracheal Reconstruction with a

       Vascularized Cartilage  Flap in Rabbits. Annals of Otology,Rhinology &

       Laryngology. 107,571- 574,1998.

A5  Ergin NT , Dal T, Özlüoğlu LN: Ist ein Druckverband nach Ohroperation

   notwendig. Oto-Rhino-Laryngologia, 8,304-307,1998.

A6  Ergin NT , Akman A, Aktaş A, Aydın P, Akkuzu B:Evaluation of

       nasolacrimal duct function in chronic paranasal sinus infections with 99mTc

      dacryoscintigraphy.   Laryngorhinootologie. Jul;78(7):382-6, 1999

A7   Ergin NT ,  Akkuzu B: Mucous cyst of the nasal dorsum. Rhinology.

       Dec;38(4):206-7, 2000

A8  Dal, T, Özlüoğlu LN, Ergin NT: The canalith repositioning maneuver in

       patients with benign positional vertigo. Eur. Arch. Otolaryngol 257(3):133-

      136,2000

A9  Çakmak O, Çelik H, Ergin NT , Sennaroğlu L: Accuracy of acoustic

       rhinometry measurements. Laryngoscope. Apr;111(4 Pt 1):587-94. 2001

A10  Genç  E , Derbent   M , Ergin NT:  “A Mild Case of Frontonasal Dysplasia:

         The Rhinologic   Perspective” . Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 65, 75-83

         2002.

A11 Çakmak O, Ergin  NT:  The versatile autogenous costal cartilage graft in

        septorhinoplasty. Arch Facial Plast Surg. Jul-Sep;4(3):172-6, 2002

A12  Çakmak O, Ergin NT , Aydın MW:  Isolated sphenoid sinus

         adenocarcinoma:   a case report. Eur Arch Otorhinolaryngol.  May; 259(5):

         266-8, 2002.

A13  Çakmak O, Ergin  NT, Yılmazer C, Kayaselçuk F, Barutçu O: Endoscopic

         removal of esthesioneuroblastoma.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Jul

         9;64(3):233-8, 2002.

A14  E. Genç, Ergin  NT,  B. Bilezikçi “Comparison of Suture and Nasal

         Packing in Rabbit Noses” Laryngoscope 114, 639-645 (2004).

A15  E. Genç, Ergin  NT, E. Karaarslan, K. R. Peker “Radiologic Quiz Case:

         Hypervascular Vagal Schwannoma Mimicking Paraganglioma” Arch.

         Otolaryngol Head Neck Surg. 130, 1343-4 2004.

A16  E. Genç, E. Karaarslan, D. Hancı, Ergin  NT, K. R. Peker “Radiologic Quiz

        Case: Melanotic Type Mucosal Malignant Melanoma (MMM)” Arch.

        Otolaryngol Head Neck Surg. 131, 1027 2005.

A17  E. Genç, D. Hancı, Ergin  NT, T. Dal “Can Mucosal Sealing Reduce

        Tonsillectomy Pain”. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 70, 725-30 2006.

A18 N.Vucinic, M. Eric, Ergin T, E. Özyar, N.Vuckovic Treatment of olfactory neuroblastoma: a new approach. Acta Neurol. Belg. 2014.

  •  ULUSAL YAYINLAR

B1  Ataman M, Ergin T : Seröz Otitis Media. Sürekli Tıp Eğitimi  Dergisi  1(7),

       1992, 232- 234.

B2  Ataman M, Ergin T : Allerjik Rinit ve Tedavisi. İlaç ve Tedavi Dergisi

      5(Ek6), 1992, 22-24.

B3  Ataman M, Ergin T : Burun  Kanamaları  (Epistaksis).  Sürekli  Tıp  Eğitimi

      Dergisi 1(9), 1992,  301-303.

B4  Ataman M, Ergin T : Maksillo – Fasial  Travmalar. Sürekli  Tıp Eğitimi

       Dergisi  1(10), 1992, 341-342.

B5   Kaya S, Ataman M, Ergin T : Salivary Gland Lesions in children. Çocukluk

        Çağı Tükrük  Bezi Tümörleri. Türk  Otolarengoloji  Arşivi  31(1), 1993, 49-

       52.

B6  Ergin NT : Parotis Lokalizasyonunda İnfantil Hemanjiom. KBB Bülteni

       2(1), 1995, 17-20.

B7  Ergin NT , Dal T: Paranazal Sinüslerin Kronik İnflamatuar Patolojilerine

       Tanısal  Yaklaşım ve  Tedavi İlkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi  8(6), 1995,

       375- 376.

B8  Ergin NT, Önerci M, Enacar A : Burun Solunumu ile Orofasial Gelişme

      Arasındaki ilişki.  KBB Bülteni  2(2), 1995,  48-51.

B9  Koç C,  Ergin NT, Özbek CM, Özdem C: Rinolojide Fibrin Glue Kullanımı.

       KBB    Bülteni  2(3),1995, 83-84.

B10 Önerci M,  Bayar N, Ergin NT : Temporomandibuler Eklem Hastalıklarının

       Patofizyolojisi. KBB Bülteni  2(3),1995, 88-94.

B11 Koç C, Ergin T, Dal T, Demirhan B, Özdem C: Eksperimental Trakea

        defektlerinin Onarımında Kıkırdak Otogreft Kullanımı. KBB Bülteni

        3(1),1996,4-8.

 

B12  Koç C,  Aygenç E, Ergin NT, Çakmakcı A, Özdem C: Tekrarlayan Otitis

         Eksterna     Etyolojisinde Negatif Orta Kulak Basıncının Rolü. KBB Bülteni

        3(1),1996,22-24.

B13  Öğretmenoğlu O, Hoşal A.Ş, Önerci M, Ergin NT: Lymphangioma of the

        Head and Neck.   Journal of Ankara Medical School. 18(2), 1996, 93-95.

B14  Ergin NT, Dal T: Baş Dönmesine tanısal Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri. İlaç

        ve Tedavi Dergisi.9(2),1996,6-8

B15  Dal T, Ergin NT: Fasiyal Sinir Paralizilerinde Tanı ve Tedavi İlkeleri.İlaç

        ve Tedavi Dergisi.9(2),1996,9-12

B16  Dal T, Ergin NT,: Subkondiller Mandibula Fraktürlerinde Açık Redüksiyon

        ve İnternal Fiksasyon Uygulaması- Bir Olgu Sunumu. KBB Bülteni

        3(2),1996,52-55.

B17 Ergin NT,  Dal T: Lower Cranial Neuropathy Due to Amyloidosis

        Associated With   Familial Mediterranean Fever. Diyaliz,Transplantasyon ve

       Yanık; Başkent Üniversitesi  Tıp  Bilimleri Dergisi. 9 (1),1996, 8-11.

B18 Ergin NT, Dal T: Kronik Böbrek Yetmezliği  Olan Hastalarda

        Mikobakteriyel Servikal   Lenfadenit. Diyaliz,Transplantasyon ve Yanık;

        Başkent Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi. 9 (1),1996,22-25.

B19 Ergin NT, Dal T: Uvulopalatofaringoplasti Sonrası Erken  Dönemde

       Solunum Yolu Obstrüksiyonu. Kulak  Burun  Boğaz ve  Baş  Boyun

       Cerrahisi  Dergisi. 4  (3),1996,244- 246.

B20  Dal T, Ergin NT, Demirhan B, Özcan G: Mandibula keratokisti. KBB ve

         Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 5,1997,136-139

B21 Ergin NT,  Ağıldere M, Caner H: Ekstrem  Pnömatize  Sfenoid  Sinüste

        İzole Sfenoid  Sinüzit. KBB Bülteni 4(1),1997,24-26.

B22 Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L: Orta Kulak ve Mastoid Cerrahisinden Sonra

       Mastoid Sargı   Uygulanmalı mı? KBB İhtisas Dergisi 4 (2),1997,81-84.

B23 Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L, Demirhan B: Laringeal Bazaloid Skuamoz

        Hücreli Kanser.  KBB  Bülteni 4(2),1997,47-49.

B24 Ergin NT, Dal T, Demirhan B:Endometrial Adenocarcinoma with

        Metastasis to the Neck. Diyaliz,Transplantasyon ve Yanık; Başkent

        Üniversitesi  Tıp Bilimleri Dergisi   9(2),1997,19-21.

B25 Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L: Anterior Rhinomanometry in

        Immunosupressed Patients. Diyaliz,Transplantasyon ve Yanık; Başkent

        Üniversitesi  Tıp Bilimleri Dergisi 9(2),1997,28-32

B26 Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L: Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi

        Uygulanan    Hastalarda Karşılaşılan Komplikasyonlar. Kulak Burun Boğaz

        ve Baş Boyun Cerrahisi  Dergisi. 5,1997,122-126

B27  Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu LN: Endoskopik Sinüs Cerrahisi Yapılan

         Hastalarda Anterior Rinomanometri Bulguları. Kulak Burun Boğaz İhtisas

        Dergisi 5(2),1998,120-123

B28  Ergin NT, Bavbek M,  Altunörs N, Dal T: Transnazal Pituiter Cerrahide

        Endoskopinin Yeri. Türk Otolaryngoloji Arşivi. 36(1-2),1998.50-54

B29 Ergin NT: Effüzyonlu Otitis Media. İlaç  ve Tedavi Dergisi.11(8),1998,

       488-491

B30  Dal T, Ergin NT: Fiberoptik Laringoskopi Eşliğinde Medializasyon

        Tiroplasti. KBB Postası. 8(2-3-4),1998,33-35

B31 Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu LN: İdiopatik periferik fasial paralizilerde

       Gadolinium-MRI  Bulguları:Preliminer rapor. Otoskop 1,12-15,2000

B32  Genç E,  Ergin NT: Larengo-Farengiyal Reflü. İlaç  ve Tedavi Dergisi

        13(8),2000,3-15

B33 Genç E,  Çakmak Ö, Ergin NT: Allerjik Fungal Rinosinüzit  Türkiye

        Klinikleri KBB  Dergisi 1,2001 172-178

B34 Çakmak Ö,  Genç E, Ergin NT : Nazal Valv.  Kulak Burun Boğaz

        Klinikleri 3,2001 164-168

B35 Çakmak Ö, Akkuzu B,  Genç E, Dal T, Ergin NT Rinoplastide Otojen

        Kıkırdak Greftleri. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 4,2002 18-25

B36  Ergin NT,  Akkuzu B, Genç E: Supratip Saddle Nose Deformitesinin

         Lateral Krus Rotasyonu (Flying Wings) ile Tamiri. Türk Otolarengoloji

         Arşivi – Turkish Archives of Otolaryngology 40,2002 41-47

B37 Genç E, Ergin NT,  Dal T: Bilateral Labirentit: Tanı, Tedavi,

       Rehabilitasyon Otoskop 4,2003 138-144

B38  Genç E, Dal T, Ergin NT : Vücut Kütle Endeksinin Benin Paroksismal

         Pozisyonel Vertigo Üzerine Etkisi.  Otoskop 5,2004 5-10

B39 Genç E, Hancı D, E. Karaarslan E , Ergin  NT, Dal T: Tinnitus nedeni

        olarak transvers sinus darlığı ve dilate sigmoid sinus. Otoskop 3:87-91,

        2005

B40  Genç E, Ergin NT: Beyin Omurilik Sıvısı Kaçaklarının Onarımında Nazal

        Septum. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 7(2)2005:96-101

B41  Eroğlu E, Genç E, Ergin NT: Travma sonrsı trakeal darlık. Çocuk  Cerrahisi

         Dergisi. 21(2):99-103,2007.

B42 Akyol SB, Ergin NT: Etmoid bölgede fibrosarkom. Türk otolarengoloji

        Arşivi. 49(2):25-29,2011.

  • KİTAPLAR

 

C1  Açık Teknik Septorinoplasti, —  Doç. Dr. Tan ERGİN,

      Hekimler Yayın Birliği,  Ankara, 2001.

 

C2  Kulak Burun Hastalıklarında İleri Teknoloji— Ed. N.Tan Ergin

       Amerikan Hastanesi Yayınları- İstanbul, 2010.

  • KİTAP BÖLÜMLERİ

 

D1 Rinitis ve alt solunum yolları, Rinitler. Ed.Prof. Metin Önerci. Kutsan

      Ofset- Ankara 1999. 43-60

D2 Gustatuar rinit, Rinitler. Ed.Prof. Metin Önerci. Kutsan

      Ofset- Ankara 1999. 147-150

D3 Horlama ve Uyku Apnesi Sendromu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve

      Başboyun  cerrahisi. Ed. Prof.Dr. Can Koç  Güneş Kitabevi 2004 685-698

D4 Paranazal sinus Neoplazmları. Cummings Otolaringoloji Baş ve Boyun

      Cerrahisi , Ed. Prof. Dr. Can Koç ,Güneş Kitabevi- Ankara ,2007,1197-1214

D5  Nazal Septum. Cummings Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi , Ed. Prof.

      Dr. Can Koç ,Güneş Kitabevi- Ankara ,2007,1001-1027

D6  Horlama ve Uyku Apnesi Sendromu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve

       Başboyun  cerrahisi. Ed. Prof.Dr. Can Koç  Güneş Kitabevi 2013 635-652

  • ULUSLARARASI SUNUMLAR

 

E1 20th International World Congress of Pediatrics, Brasil -September  6-10

      1992   Neutrophil Chemotaxis in Patients with Secretory  Otitis  Media

      (SOM); The Effects of Trimethoprim-Sulfamethoxazole (TMP/SMZ)

      Therapy.

E2  15th World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

       İstanbul-Türkiye June  20-25,1993 Laryngeal Carcinoma in Female.

E3  15th World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

       İstanbul-Türkiye June  20-25,1993 Prolonged Endotracheal Intubation.

E4 15th World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

       İstanbul-Türkiye June  20-25,1993 Lymphangioma of the  Head and Neck.

E5  15th World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

       İstanbul-Türkiye June  20-25,1993 Schwannoma Causing a Mucocele

       Formation in ethmoid Region.

E6  3rd   International Conference  on Pediatric  Otorhinolaryngology

       Jerusalem – Israel  November 7-12,1993 Neutrophil Chemotaxis in Otitis

       Media with  Effusions.

E7  3rd   International Conference  on Pediatric  Otorhinolaryngology

       Jerusalem-Israel  November 7-12,1993 Surgical Results of the Angiofibroma.

E8   3rd   International Conference  on Pediatric  Otorhinolaryngology

       Jerusalem-Israel  November 7-12,1993HPV Infection in Laryngeal

       Neoplasms in Turkey.

E9  3rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological

       Societies Budapest, Hungary June 9-14, 1996  Tracheal Reconstruction

       with  a Vascularized Cartilage Flap:an Experimental Study in Rabbits.

E10 16. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

        Sydney Australia 2-7 March 1997 Anterior Rhinomanometry in Primary and

        Revision Septoplasty.

E11 16. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

         Sydney Australia 2-7 March 1997  Anterior Rhinomanometry in Endoscopic

        Sinus Surgery  Patients.

E12  16. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

         Sydney Australia 2-7 March 1997 Canalith Repositioning Maneuver in

         Benign Positional Vertigo.

E13  26th European Rhinologic Society E.R.S & I.S.I.A.N Meetings Vienna-

         Austria 28 July-1August 1998.  99m Tc Lacrimal Dacryoscintigraphy in

         Patients With Chronic Paranasal Sinus Infections.

E14  21th Politzer Society Meeting. 7-11 June 1998 Antalya-Turkey. Hearing

         Preservation Surgery in Acoustic Neuroma and Satisfaction of the Patient.

E15  21th Politzer Society Meeting. 7-11 June 1998 Antalya-Turkey. Etiological

          Factors in Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Effect on Results of

         Canalith Repositioning Maneuver.

  • ULUSAL SUNUMLAR

 

F1  23.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

        Antalya   30Eylül-4Ekim  1995 Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda

        Paranazal Sinüs Enfeksiyonları ve   Ethmoidal Polip Vakaları.

F2   24.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya

       23-27 Eylül  1997 Benign paroksismal pozisyonel vertigoda kanalit

       repozisyonu   manevraasının sonuçları.

F3  24.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya

       23-27 Eylül  1997  Periferik fasial sinir paralizilerinde gadolinium MRI

       bulguları.

F4  31. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi İstanbul 16-20 Eylül 1997 Benign

      Vertikal bakış fonksiyon bozukluğu.

F5  Uluslararası KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı Ankara 1-4 Haziran

      2000 Endoskopik Estesionöroblastom rezeksiyonu.

F6  2. Palandöken KBB Sempozyumu Erzurum 21-24 Mart 2001 Rinoplasti

      Komplikasyonları.

F7  26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 22-26

      Eylül 2001 Transseptal sütürün tavşan septumundaki etkileri

F8  26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 22-26

      Eylül 2001 Parafaringeal bölge ve boyunda folliküler komponentli okkült

      tiroid papiller karsinom metastazı.

F9 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 22-26

      Eylül 2001 Tomografik evrelemede frontal resesin önemi..